26/12/2017 - 10:24

Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình 

Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đánh giá kết quả sau 13 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, ngày 25/12, tại Yên Bái.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Hầu A Lềnh cho biết: Năm 2017, kinh tế - xã hội trong vùng phát triển ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường; hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, đổi mới cả về công tác lãnh chỉ đạo và phương thức hoạt động; công tác dân tộc, tôn giáo thực hiện có hiệu quả…

Năm 2017, vùng Tây Bắc đạt được nhiều kết quả tích cực mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là về thiên tai. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức khá, ước đạt 8,43%; cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 30,75 triệu đồng, tăng 2,25 triệu đồng so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, năm 2017 có thêm 106 xã được công nhận đạt chuẩn. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến rõ nét, nhiều chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng từng bước được nâng lên. Công tác quản lý tài nguyên môi trường được tăng cường. Cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững, khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc cũng còn không ít bất cập, tồn tại, hạn chế. Tình trạng di cư tự do và hoạt động của tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhất là, trong năm 2017, các địa phương trong vùng Tây Bắc đã bị ảnh hưởng lớn của 10 đợt thiên tai, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản - đây là một tổn thất rất lớn, chưa thể khắc phục ngay trong một thời gian ngắn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chính quyền các cấp, nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc trong năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Bắc - mảnh đất phên dậu của Tổ quốc, các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Tiếp tục đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực phục vụ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Bắc với các tỉnh, thành phụ cận, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chức năng các tỉnh Tây Bắc tập trung nghiên cứu đầu tư phát triển những thế mạnh của mình như: du lịch, dược liệu, một số loại cây ăn quả, trồng rừng… xem đó là động lực tăng trưởng kinh tế, bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc, đồng thời cũng là điều kiện để gắn với nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người,đảm bảo ổn định an ninh, quốc phòng về lâu dài.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

Cũng tại Hội nghị này, nhiều ý kiến đề cập tới việc kết thúc hoạt động của ba Ban Chỉ đạo, trong đó có Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định: Việc thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc thể hiện sự quan tâm, tầm nhìn chiến lược của Đảng, của Nhà nước, là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc nổi lên của vùng trong thời gian qua. Sau 13 năm thành lập, đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh thiếu cơ chế chỉ đạo, phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạo Tây Bắc về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã nhận định "Mô hình Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò trong một số giai đoạn nhất định, nhất là trong tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời những tình huống đột xuất về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn"; "Đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Chính phủ một số giải pháp để bảo đảm quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế; về liên kết vùng trong phát triển kinh tế". Như vậy, có thể thấy, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình. Việc kết thúc hoạt động là nằm trong chủ trương chung của Ðảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, vùng Tây Bắc vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, sau Hội nghị này, một số nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Tây Bắc đang triển khai sẽ nghiên cứu chuyển giao về các ban, bộ, ngành để tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Một số nhiệm vụ quan trọng khác sẽ được đề xuất với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ triển khai thực hiện cho vùng trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Văn Bình trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các phần thưởng của Ban Chỉ đạo Tây Bắc cho các tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ bài viết