22/09/2022 - 09:30

Bãi bỏ các quy định xuất trình sổ hộ khẩu 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2022, giao các cơ quan, ban, ngành thực hiện một số nội dung triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Trong đó, yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu (SHK); thay vào đó, sử dụng căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử, dữ liệu dân cư khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân. Người dân rất ủng hộ quy định này.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Người dân làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Hiện nay, khi thực hiện hồ sơ, TTHC, người dân phải mang theo CCCD, SHK để cán bộ kiểm tra, đối chiếu. Trong khi đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được đưa vào sử dụng, phục vụ cho việc chuyển đổi số. Do vậy, Nghị quyết 121/NQ-CP yêu cầu bảo đảm điều kiện về an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho yêu cầu xuất trình SHK, hoàn thành trong tháng 10-2022. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý, xác định vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng lộ trình đề ra của Đề án 06, Luật Cư trú và bỏ SHK, sổ tạm trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20-9-2022. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, đề xuất xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề về bỏ SHK từ ngày 1-1-2023. Đồng thời, UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình SHK để sử dụng CCCD, định danh điện tử, dữ liệu dân cư khi thực hiện các giao dịch, TTHC… 

Anh Nguyễn Hữu Tâm, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: "Tôi thường xuyên thực hiện các giao dịch, TTHC, nên sử dụng SHK rất nhiều. Tôi cũng như nhiều người rất phấn khởi với quy định bãi bỏ việc xuất trình SHK khi thực hiện các TTHC. Đây là việc làm hết sức thiết thực, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân". Anh Trần Thanh Hiền ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, nói: "Hiện nay, công nghệ thông tin ngày một phát triển, nhất là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã hoàn thiện. Việc Chính phủ chỉ đạo bỏ xuất trình SHK khi thực hiện TTHC là rất hợp lý. Bởi lẽ, người dân chỉ cần lấy CCCD ra quẹt mã thì mọi thông tin đều được thể hiện, không cần mang theo những giấy tờ khác rườm rà, không cần thiết".

Công văn 5672/C06-TTDLDC của Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội về triển khai thi hành Luật Cư trú 2020, đã có hướng dẫn về cách sử dụng thông tin công dân thay thế SHK, sổ tạm trú: sử dụng CCCD gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD; tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự; sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú; sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết