03/10/2018 - 20:49

Áp dụng tiêu chuẩn ISO trong cơ quan nhà nước 

Nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Cần Thơ đã xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc trong cơ quan nhà nước. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện cải cách hành chính (CCHC)…

Tại TP Cần Thơ 100% cơ quan chuyên môn cấp thành phố, cơ quan hành chính các cấp đều áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, góp phần CCHC hiệu quả. Trong ảnh: Cán bộ, công chức Bộ phận “Một cửa” phường Bình Thủy, quận Bình Thủy giải quyết TTHC cho người dân.

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Cần Thơ, tính đến cuối năm 2017, toàn thành phố có 130 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO, với 114 cơ quan hành chính các cấp và 16 cơ quan, đơn vị, gồm: đơn vị ngành dọc, đơn vị không có thủ tục hành chính (TTHC), các đơn vị trực thuộc sở (tăng 5 đơn vị so với năm 2016). Trong đó, 129 cơ quan, đơn vị đã công bố HTQLCL; đạt 104% kế hoạch của UBND thành phố giao...

Bà Huỳnh Việt Thy, Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở KH&CN thành phố, kiêm Thư ký Ban Quản lý ISO thành phố, cho biết: HTQLCL theo TCVN ISO là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tại các cơ quan, đơn vị đưa hệ thống vào vận hành, sẽ có những quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học, nhịp nhàng. Hiệu quả áp dụng HTQLCL được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch, giúp công tác kiểm tra, đánh giá được rõ ràng, thuận lợi hơn.

Việc xây dựng và áp dụng ISO tại các cơ quan, đơn vị trước hết phải phù hợp 100% với TTHC hiện hành nhưng quy định quy trình cụ thể hơn, thời gian được chia nhỏ (có thể rút ngắn hơn) nên đòi hỏi và khuyến khích các cơ quan, đơn vị nghiên cứu cải tiến hệ thống; thường xuyên cập nhật, theo dõi, rà soát quá trình giải quyết công việc, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ tốt cho nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò, chức năng tự đánh giá nội bộ của các phòng, ban chuyên môn trong cơ quan, đơn vị lẫn nhau.

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng HTQLCL vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, Sở KH&CN thành phố thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn, trao đổi trực tiếp với các cơ quan, đơn vị về nghiệp vụ trong cải tiến, duy trì HTQLCL; tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ năng công bố có HTQLCL phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 cho các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra việc áp dụng ISO tại 20 cơ quan hành chính… Qua đó, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong hoạt động áp dụng ISO; trực tiếp giải quyết những vướng mắc; hướng dẫn các đơn vị tích hợp một cách hiệu quả với phần mềm “Một cửa điện tử” trong Chương trình CCHC của thành phố.

Chị Ngô Nguyễn Kim Thư, Công chức Văn phòng- Thống kê phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, chia sẻ: “Tôi vừa được tham gia lớp tập huấn kỹ năng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 dành cho QMR (đại diện lãnh đạo về chất lượng) và thư ký ISO do Ban Quản lý ISO thành phố tổ chức. Nhờ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO, cán bộ, công chức phường đã tổ chức, thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, hồ sơ tài liệu được sắp xếp ngăn nắp và có hệ thống theo từng lĩnh vực công việc. Nhờ đó, việc cập nhật các thay đổi của văn bản trong hoạt động xử lý công việc thực hiện dễ dàng hơn…”.

Theo đánh giá của Sở KH&CN thành phố, công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Nhất là trong cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện cho từng phòng, ban và cán bộ công chức giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Từ đó đáp ứng được yêu cầu của xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch.

Song song đó, việc đẩy mạnh áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành đã thúc đẩy tiến độ xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân được nhanh chóng, kịp thời. Trong Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của thành phố luôn dành số điểm thỏa đáng cho việc đánh giá áp dụng ISO. Năm 2017, điểm ISO cấp xã, phường, thị trấn là 3 điểm, năm 2018 tăng lên 4 điểm; cấp sở, ngành, quận, huyện là 4 điểm năm 2017 và năm 2018 tăng lên 5 điểm.

Bà Huỳnh Việt Thy cho biết: Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính trong thành phố năm 2018. Đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo lộ trình…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết