26/02/2009 - 08:49

Áp dụng một số chính sách trợ cấp, ưu đãi đối với sĩ quan Quân đội

* Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ 15 năm đến dưới 20 năm đã xuất ngũ, phục viên sẽ được hưởng trợ cấp mỗi tháng từ 600 ngàn đồng trở lên

(TTXVN-CT)- Ngày 23-2-2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.

Theo Nghị định này, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm thuộc 1 trong các trường hợp sau: Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì ngoài lương hưu còn được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần gồm 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương. Sĩ quan chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn; được miễn thi tuyển nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả khi thi tuyển công chức; được xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm (được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương sĩ quan với hệ số lương mới trong thời gian tối thiểu 18 tháng)...

Trường hợp sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành được thì phục viên về địa phương và được hưởng các quyền lợi như: trợ cấp tạo việc làm bằng 6 tháng tiền lương tối thiểu chung, ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm, hưởng trợ cấp phục viên 1 lần (cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương), hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác.

Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ tại ngũ. Cụ thể: nếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 6 tháng; nếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng; trường hợp công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng.

* Ngày 25-2-2009, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai Thông báo số 183-TB/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (QĐ142), cho gần 200 cán bộ chính sách các cấp.

Theo QĐ142, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương sẽ được trợ cấp hàng tháng theo số năm công tác thực tế trong quân đội, với mức trợ cấp cụ thể: đủ 15 năm được trợ cấp 600.000 đồng/người/tháng; sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm. Đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương sẽ được trợ cấp một lần tính theo năm công tác thực tế trong quân đội, mức hưởng cụ thể: Có đủ 2 năm công tác thực tế trong quân đội trở xuống mức trợ cấp 1 lần 2.000.000 đồng; từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm được cộng thêm 600.000 đồng.

TTXVN - HOÀNG DUNG

Chia sẻ bài viết