13/06/2021 - 18:08

Áp dụng chế độ cho người tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19

(CT) - Chính phủ đồng ý áp dụng chế độ trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách, theo Nghị quyết 58/NQ-CP ban hành ngày 8-6-2021.

Cụ thể, về chế độ bồi dưỡng chống dịch: được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Ðiều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8-2-2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Ðiều 2 Nghị quyết số 16. Về chế độ hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện: Ðược hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 5 Ðiều 2 Nghị quyết số 16) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại Ðiểm b khoản 5 Ðiều 1 Nghị quyết số 16). Về số ngày hưởng, tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thời điểm áp dụng từ ngày 1-1-2021, kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương.

PV

Chia sẻ bài viết