21/07/2009 - 07:30

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

An Giang cần phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu

Ngày 20-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng Đoàn Ban chỉ đạo 127 của Trung ương đã làm việc tại tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương những cố gắng của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các chính sách quản lý xuất nhập khẩu; đánh giá cao kết quả đạt được về công tác quy hoạch, xuất nhập khẩu, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống của cư dân biên giới, đặc biệt là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Về các kiến nghị của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng giao các Bộ, ngành nghiên cứu đề xuất và trình Chính phủ xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh An Giang có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, cần tạo điều kiện phát triển mạnh hơn nữa kinh tế cửa khẩu. An Giang cần tăng cường đầu tư của Nhà nước, nhưng phải có chính sách phù hợp để huy động đầu tư từ xã hội và tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, nhất là hai mặt hàng thuốc lá điếu và đường kết tinh nhằm bảo vệ hàng sản xuất trong nước.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đã báo cáo với Phó Thủ tướng 4 vấn đề chính là: Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa và công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; tình hình phát triển kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế thương mại; đời sống của cư dân biên giới; công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. Tỉnh An Giang kiến nghị với Chính phủ 9 vấn đề liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã biên giới; bổ sung danh mục các xã biên giới vào danh mục các xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích...

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết