20/06/2024 - 11:44

Agribank đồng hành cùng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" tại tỉnh Kiên Giang 

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, đề ra mục tiêu đến hết năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.624 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thống nhất phát động Phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025; hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao kinh phí tượng trưng cho các địa phương của tỉnh Kiên Giang.

Tại lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu huy động, vận động các nguồn lực để đến năm 2025 xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 1.624 hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Đến hết năm 2030 "quyết tâm xóa bỏ tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu", không còn gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

Ông Bùi Thanh Quang (đứng giữa), Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ đại diện Agribank nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Bà Nguyễn Hồng Thắm, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh tỉnh Kiên Giang nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.​

Hưởng ứng lời kêu gọi với tinh thần "Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc", tại lễ phát động các doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ, hỗ trợ gần 44,2 tỉ đồng (trong đó Agribank vinh dự tài trợ 11 tỉ đồng), tương 797 căn nhà. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh Kiên Giang phân bổ cho 13 huyện, thành phố trong tỉnh Kiên Giang (trừ huyện Kiên Hải, TP Phú Quốc) có tỷ lệ hộ nghèo cao, có số lượng lớn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ.

PV

Chia sẻ bài viết