03/11/2012 - 09:28

ADB cung cấp 90 triệu USD giúp Việt Nam cải thiện tiêu chuẩn giảng dạy

Theo tin từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ADB sẽ cung cấp 90 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao kỹ năng giảng dạy các môn học về sinh học, hóa học, toán học, vật lý, khoa học xã hội nhằm giúp cho học sinh tốt nghiệp trung học có các kỹ năng đáp ứng nhu cầu lao động của đất nước.

Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông kéo dài trong khoảng bảy năm, dự kiến hoàn thành vào ​​tháng 12 năm 2019. Dự án sẽ tập trung cải thiện các tiêu chuẩn giảng dạy thông qua việc giới thiệu các tiêu chuẩn quốc tế, các phương pháp đào tạo, tài liệu mới, nâng cao chất lượng các chương trình giảng dạy, bao gồm cả đầu tư vào sách giáo khoa và cung cấp hỗ trợ có mục tiêu cho các học sinh gặp khó khăn trong học tập.

Dự án này sẽ mở ra cơ hội cho giáo viên được đào tạo ở nước ngoài, nâng cao dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng trang thiết bị phòng thí nghiệm và đồ dùng dạy học cho môn vật lý, hóa học và sinh học, đồng thời phát triển các lớp học và tài liệu cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số...

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết