22/01/2009 - 10:04

4.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

(Chinhphu.vn) - Để kích cầu đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bố trí 4.000 tỉ đồng từ nguồn vốn huy động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ứng trước 3.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam để làm nguồn cho các địa phương vay thực hiện chương trình, Dự án nói trên. 1.000 tỉ đồng còn lại từ nguồn vốn huy động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm 2008.

Theo Quyết định của Thủ tướng, các chương trình dự án này tiếp tục được sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương, tuy nhiên, từ năm 2010 trở đi sẽ bố trí mức thấp hơn, khoảng 2.000 tỉ đồng/năm.

Đây được xem là một trong những nội dung cụ thể hóa chính sách chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy thoái kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định và kích cầu đầu tư.

PHƯƠNG MAI

Chia sẻ bài viết