23/02/2019 - 08:03

29.031 lượt hộ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 

(CT)-Ngày 22-2-2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị, chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.  

Năm 2018, Chi nhánh NHCSXH TP Cần Thơ tiếp nhận thêm trên 44,2 tỉ đồng vốn ủy thác từ ngân sách thành phố và các quận, huyện. Hoạt động của chi nhánh đạt nhiều thành tích đáng kể: Doanh số cho vay đạt 668 tỉ đồng, với 29.031 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, nâng tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 2.277 tỉ đồng (tăng 12,05% so với năm 2017). Trong đó, chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt dư nợ 37,483 tỉ đồng, hoàn thành 93,71% chỉ tiêu trung ương giao; vốn huy động tiền gửi tiết kiệm tăng 42,13% so với năm 2017, hoàn thành 145,09% chỉ tiêu; nợ quá hạn chiếm 0,22% (giảm 1,626 tỉ đồng so với năm 2017); hoàn thành công tác đối chiếu, phân loại nợ đối với 93,01% tổng số hộ vay. Bên cạnh đó, công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể tiếp tục đạt kết quả tốt, với 1.732 tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại tốt (chiếm 85,3%), không có tổ yếu kém...

Năm 2019, chi nhánh phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt tối thiểu 12%; chi nhánh và 8/8 Phòng Giao dịch đều xếp loại tốt, không để phát sinh thêm nợ quá hạn, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,22%.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, biểu dương những kết quả hoạt động của Chi nhánh, các Phòng Giao dịch, Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã đạt được trong năm qua. Đồng thời lưu ý các quận, huyện chưa ủy thác vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH cần nhanh chóng bố trí vốn để ủy thác NHCSXH cho vay các chương trình phục vụ định hướng phát triển của địa phương; rà soát, lập danh sách hộ vay, bình xét, giải ngân vốn vay kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. 5 quận, huyện có tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn  tỷ lệ nợ quá hạn chung của thành phố, cần tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ này hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, đặc biệt là số tổ xếp loại trung bình;...

Tin, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết