18/02/2024 - 16:55

2 di cảo của học giả Nguyễn Văn Huyên lần đầu được công bố 

Nhã Nam Books vừa ra mắt cuốn sách “Địa lý hành chính và tập quán của người Việt” của học giả Nguyễn Văn Huyên. Sách được xuất bản với sự tài trợ của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Học giả Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là một trong những học giả lớn của Việt Nam ở thế kỷ XX. Các công trình của ông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình nên vốn hiểu biết căn bản về dân tộc và xã hội Việt Nam. “Địa lý hành chính và tập quán của người Việt” dày 300 trang, gồm các nội dung: “Bức tranh địa lý hành chính của một tỉnh Việt Nam xưa: Tỉnh Bắc Ninh (hay Kinh Bắc), “Nghiên cứu tập quán người Việt”, “Nghiên cứu về một tổng của người Việt: Tổng Dương Liễu”, “Về thể chế các đẳng cấp trong làng xã người Việt”, “Lược khảo về khoa thi Hội Quý Sửu, Duy Tân thứ 7 (1913)”, “Ghi chú về một bài đồng dao Việt Nam”, “Cách đặt tên trong hoàng tộc Việt Nam”. Trong đó, “Nghiên cứu tập quán người Việt” và “Nghiên cứu về một tổng của người Việt: Tổng Dương Liễu” là hai di cảo của cố học giả lần đầu được công bố.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết