30/09/2017 - 22:00

100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành

(CT)- Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã triển khai, sử dụng phần mềm ứng dụng quản lý văn bản điều hành trên môi trường mạng. Đến nay, toàn thành phố có 3.875 cán bộ, công chức (CBCC) được cung cấp hộp thư điện tử @cantho.gov.vn (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ CBCC sử dụng hộp thư điện tử tên miền @cantho.gov.vn trong công vụ là 92% (đạt 115% kế hoạch).

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Cổng thông tin điện tử thành phố; xây dựng trang facebook “Dịch vụ công trực tuyến TP Cần Thơ”... Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, địa phương vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, phục vụ việc cung cấp dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

Hiện nay, thành phố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 502 thủ tục hành chính; trong đó, mức độ 3 là 308 thủ tục; mức độ 4 là 194 thủ tục.

H.D

Chia sẻ bài viết