04/06/2018 - 09:11

 Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán gói thầu CT3-TV20

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 1355/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí gói thầu CT3-TV20: Tư vấn khảo sát, thiết kế hạ tầng khu tái định cư An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị - dự án 3).

Đề cương nhiệm vụ  nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạ tầng Khu tái định cư An Bình. Nội dung công việc gồm: tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạ tầng Khu tái định cư An Bình; khảo sát địa hình cần tận dụng hồ sơ khảo sát địa hình đã thực hiện phục vụ công tác lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường An Bình, quận Ninh Kiều; khảo sát địa chất; thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán xây dựng công trình phải đảm bảo tuân thủ thiết kế cơ sở được duyệt, tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn và các quy định của luật có liên quan hiện hành…

Giá gói thầu hơn 4,82 tỉ đồng; trong đó chi phí khảo sát địa chất hơn 578 triệu đồng và chi phí thiết kế xây dựng hơn 4,24 tỉ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu hạn chế, phương thức một giai đoạn; hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 3 tháng. Nguồn vốn: nguồn vốn đối ứng dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. Ban Quản lý Dự án ODA TP Cần Thơ tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định và thẩm quyền.

 ANH KHOA

Chia sẻ bài viết