16/08/2019 - 19:03

Ðoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ðảng ta hội đàm với Ðoàn Ban Kiểm tra Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào 

Trong ảnh: Đồng chí Trần Cầm Tú phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: Công Tường - TTXVN

Ngày 16-8, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ta đã có cuộc hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tham dự hội đàm có đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, các ban, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh. Về phía nước bạn Lào có đồng chí Bun-thoong Chít-mạ-ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.

Tại hội đàm, Ủy ban Kiểm tra của hai nước đã trao đổi những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản, xây dựng hệ thống chính trị cho hai Đảng, Nhà nước cùng phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự trong nước và trong khu vực. Những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thấm nhuần quan điểm kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng công tác xây dựng Đảng. Ở đâu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thì nơi đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng thời kỳ.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, thời gian qua, hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đã trao đổi kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng, đồng thời thống nhất về các phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại hội đàm, đồng chí Bun-thoong Chít-mạ-ni đã nêu những việc làm đổi mới trong xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng. Ban Kiểm tra Trung ương Lào đã kỷ luật, xử lý nhiều cán bộ, đảng viên giữ vai trò quản lý cấp cao vi phạm.

 Đồng chí Bun-thoong Chít-mạ-ni mong muốn, thời gian tới Ban Kiểm tra Trung ương Lào và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Việt Nam có sự phối hợp, hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm trên mọi mặt để thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự giữa hai nước.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết