19/07/2020 - 08:45

Ðình chỉ hoạt động 67 cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cảng vụ đường thủy nội địa (ÐTNÐ) thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã chỉ đạo các cảng vụ viên tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện; tăng cường kiểm tra trật tự an toàn giao thông tại các cảng, bến thủy nội địa (BTNÐ), bến khách ngang sông (BKNS) thuộc địa bàn quản lý. Ðồng thời hướng dẫn các chủ cảng, BTNÐ, BKNS không tiếp nhận phương tiện thủy chở quá tải trọng cho phép, phương tiện vận chuyển hành khách chở vượt quá số người quy định. Nhắc nhở chủ cảng, BTNÐ, BKNS duy tu, bảo dưỡng các biển báo hiệu giao thông ÐTNÐ đúng hình dạng, màu sắc, kích thước theo quy định; sắp xếp các phương tiện neo đậu trong phạm vi vùng nước được quy định.

Ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ TP Cần Thơ (bên phải), kiểm tra thủ tục hành chính hoạt động BKNS trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tập trung kiểm tra về điều kiện hoạt động tại các cảng, BTNÐ, BKNS; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và cấp giấy phép vào, rời cảng, bến cho các phương tiện thông qua việc lồng ghép trong công tác thu phí, lệ phí hằng ngày. Ngoài ra, các cảng vụ viên còn tham gia phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông thủy tại các cảng, BTNÐ, BKNS chủ động phòng, chống dịch COVID-19; kiên quyết không cho phương tiện xuất bến khi phát hiện hành khách đi trên phương tiện có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc Cảng vụ ÐTNÐ thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, hiện tại, Cảng vụ ÐTNÐ thuộc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ quản lý 742 cảng, bến; trong đó, có 228 bến thủy nội địa tuyến quốc gia (35 bến hết hạn); có 5 cảng, 420 bến thủy nội địa tuyến địa phương và vùng nước cảng biển (115 bến hết hạn) và 89 BKNS (9 bến hết hạn). Trong 6 tháng qua, Cảng vụ ÐTNÐ TP Cần Thơ đã tiếp nhận và chấp thuận 7 trường hợp xin cấp mới BTNÐ tuyến quốc gia và tuyến địa phương; cấp phép 7 trường hợp mở mới bến thủy tuyến quốc gia và tuyến địa phương; cấp lại 322 trường hợp, trong đó 107 trường hợp BTNÐ tuyến địa phương, 148 BTNÐ tuyến quốc gia và 67 BKNS. Các cảng vụ viên ra quân kiểm tra 2.459 lượt phương tiện, nhắc nhở 78 trường hợp vi phạm quy định của Luật Giao thông ÐTNÐ, lực lượng đã lập biên bản đình chỉ hoạt động 67 cảng, bến (trong đó 4 trường hợp có thời hạn và 63 trường hợp không thời hạn). Ðồng thời, gởi 33 thông báo đến các chủ BTNÐ đã hết hạn để chủ bến làm thủ tục xin cấp phép lại; chấm dứt hợp đồng hoạt động 19 BTNÐ tuyến địa phương.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết