21/06/2021 - 08:29

[Infographics] Những mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam 

Từ khi ra đời cho đến nay (21/6/1925-21/6/2021), báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.

Theo TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết