24/01/2008 - 09:09

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chính là xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, tinh thần của xã hội

Sáng 23-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức sơ kết một năm Cuộc vận động. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện, đồng chí Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đánh giá: Sau một năm triển khai Cuộc vận động, dư luận chung trong Đảng và trong xã hội cho rằng việc Trung ương phát động Cuộc vận động này là đúng và trúng, đáp ứng tình cảm và lòng mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau khi triển khai Cuộc vận động sâu rộng trong cả nước, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào thành công của Cuộc vận động được nâng lên, lôi cuốn được đông đảo nhân dân tham gia, đặc biệt ở cơ sở xã, phường. Qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong cán bộ, đảng viên, công chức đã có sự chuyển biến bước đầu về nhận thức tư tưởng, về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; đa số đã hiểu rõ hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhận thức rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của đạo đức đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Ở các địa phương, cơ sở, Cuộc vận động đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn, lôi cuốn được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tác động đến việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Có xã, phường sau khi triển khai Cuộc vận động, tệ nạn xã hội, tình trạng vi phạm pháp luật, nội quy, quy định của tập thể giảm nhiều. Một số nơi đã xây dựng các quy định, quy chế, quy ước cụ thể trong thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức theo yêu cầu của Cuộc vận động được mọi người nghiêm chỉnh chấp hành và nhân dân ghi nhận…

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Tuy nhiên, nhận thức chung của cán bộ, đảng viên, công chức, trong đó có một số cán bộ chủ chốt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động, về các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… còn chưa đầy đủ. Trong Đảng và trong xã hội vẫn còn có những quan niệm coi Cuộc vận động đơn thuần là giải pháp chống suy thoái về đạo đức, lối sống, do vậy “chỉ những người có chức, có quyền mới phải học”, hoặc cho rằng học tập tư tưởng của Bác thì dễ, còn làm theo tấm gương của Bác thì rất khó, thậm trí cho rằng “không thể làm theo”…

Thực hiện Chương trình Cuộc vận động trong cả nhiệm kỳ khóa X và năm 2008, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: Cần tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, có những nội dung cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc tiếp tục học tập, quán triệt, cụ thể hóa các nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần nhấn mạnh chuyển trọng tâm sang việc thực hiện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng quy chế, quy định, quy ước thực hiện; đặt các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, những giải pháp khả thi nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự trong hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tham gia thực hiện Cuộc vận động, đưa các nội dung Cuộc vận động vào trong tất cả các hoạt động của các ngành, các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo ra phong trào rộng lớn, liên tục và sâu sắc: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt tăng cường tuyên truyền những tập thể, cá nhân tích cực, tự giác, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện qua việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Qua các phong trào thi đua, chọn lựa những gương người tốt, việc tốt, đơn vị làm tốt để biểu dương khen thưởng.

Chiều 23-1 phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá: Sau một năm triển khai thực hiện, mặc dù thời gian còn ngắn, nhưng Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai rộng rãi, làm được nhiều việc và có tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. Trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân đã có những chuyển biến bước đầu quan trọng, đáng phấn khởi...

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong việc triển khai Cuộc vận động như: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ Trung ương đến cơ sở còn chưa quan tâm đúng mức đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Việc hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động lúc đầu còn có sự lúng túng, thiếu đồng bộ. Sự phối hợp, lồng ghép nội dung Cuộc vận động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương và với các phong trào thi đua còn chưa tốt, do vậy ở nhiều nơi vẫn tiến hành thực hiện Cuộc vận động như một phong trào, làm theo đợt, không mang tính liên tục và rộng khắp. Chưa có sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong chỉ đạo và thực hiện Cuộc vận động.... Việc tuyên truyền, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai khá rộng rãi, nhưng chưa thực sự thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng, chưa trở thành tình cảm, hành động tự nguyện trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.

Sau khi phân tích những thuận lợi cơ bản và những thách thức lớn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, Tổng Bí thư đã chỉ rõ tám nhiệm vụ trọng tâm đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu với những nội dung cụ thể, thiết thực.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết