13/11/2018 - 22:12

Ðề nghị sớm khởi công cầu Vàm Xáng

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố xây dựng cầu Vàm Xáng nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 3km, bắt đầu tại quốc lộ 61C (khoảng Km5+800) kết nối với đường tỉnh 923 (Km7+800), tuyến xây dựng mới hoàn toàn thuộc địa phận xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chủ yếu đi qua vườn ruộng, tuyến xây mới 2 cầu bắc qua các kênh Hòa Hảo, kênh Xà No Cạn và 1 cầu lớn Vàm Xáng dài khoảng 200m qua sông Cần Thơ kết nối xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền với đường tỉnh 923 tại Km7+800. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 350 tỉ đồng. Do ngân sách nhà nước còn khó khăn không thể cân đối nguồn vốn theo Kế hoạch đầu tư công của thành phố để đầu tư dự án trong giai đoạn 2016-2020.

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND thành phố đưa dự án nêu trên vào danh mục các dự án mời gọi đầu tư tại Hội nghị xúc tiến thành phố tổ chức vào tháng 8-2018. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính có Công văn số 3515/BTC-QLCS yêu cầu tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 1-1-2018 cho đến khi có Nghị định Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT có hiệu lực thi hành, nên chưa có cơ sở làm việc với nhà đầu tư.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Chia sẻ bài viết