08/06/2023 - 19:30

Ðề nghị nạo vét rạch

Cử tri quận Ô Môn tiếp tục đề nghị khẩn trương nạo vét rạch Cả Hô để phục vụ sản xuất nông nghiệp; sớm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường tỉnh 922 mới. Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng thành phố như sau:

- Ðối với việc nạo vét rạch Cả Hô: Trong quá trình thi công đường tỉnh 922, đơn vị thi công có san lấp tạo mặt bằng gần công trình (trên diện tích đất do nhà thầu sở hữu) để tập kết vật liệu, gia công cấu kiện phục vụ thi công dự án, do đó, có làm hạn chế dòng chảy rạch Cả Hô ảnh hưởng đến canh tác của các hộ dân.

Ngày 13-2-2023, Ban QLDA, UBND phường Trường Lạc và nhà thầu thi công đã đi khảo sát hiện trạng để lên kế hoạch nạo vét, hoàn trả lại hiện trạng kênh Cả Hô. Chủ đầu tư sẽ phối hợp địa phương tiếp tục yêu cầu nhà thầu hoàn trả theo hiện trạng ban đầu của rạch Cả Hô để đảm bảo cho hộ dân canh tác.

- Ðối với việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đường tỉnh 922: Ban QLDA đã tổ chức kiểm tra xác định mức độ ảnh hưởng, tính toán chi phí hỗ trợ cho các hộ dân và đã yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện hoàn thành việc hỗ trợ chi phí cho 7 hộ dân bị ảnh hưởng nhà trong quá trình thi công đóng cọc cầu Trà Luộc và cầu Tắc Ông Thục, dự án đường tỉnh 922, theo ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ô Môn.

Chia sẻ bài viết