11/07/2018 - 16:54

“Cầu nối” vững chắc 

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (CT06), cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ  đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và từng bước đưa công tác này vào nền nếp và có chiều sâu. Người có uy tín thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con dân tộc thiểu số.

Cờ Đỏ là huyện ngoại thành của TP Cần Thơ và có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chủ yếu ở xã Thới Đông, Thới Xuân, Đông Thắng, Đông Hiệp và thị trấn Cờ Đỏ. Đa số đồng bào đều tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa với hoạt động của các phần tử xấu. Tuy nhiên, vẫn còn một số con em đồng bào dân tộc Khmer tham gia vào các tệ nạn xã hội: ma túy, đánh bài, số đề, đá gà… gây mất trật tự công cộng tại địa phương.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen của UBND thành phố cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND.

Theo Thượng tá Đào Văn Năm, Phó Trưởng Công an huyện Cờ Đỏ,  đối với gia đình có con em tham gia vào các tệ nạn xã hội, lực lượng Công an huyện kết hợp sư sãi, người có uy tín tổ chức vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm tâm tư, nguyện vọng, tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giáo dục, giúp họ từ bỏ thói hư, tật xấu, tránh xa hành vi vi phạm pháp luật… Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện còn thường xuyên tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer và người có uy tín về công tác phòng, chống các loại tội phạm; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch... Qua đó, giúp đồng bào và người có uy tín nhận thức đúng đắn, không bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ở huyện Thới Lai, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động được 45 vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong đồng bào dân tộc Khmer có 43 vị, tích cực làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân tộc, tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương...

Qua 10 năm thực hiện CT06, Kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND thành phố, người có uy tín ở TP Cần Thơ được tuyên truyền, cung cấp thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là âm mưu lợi dụng những vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Lực lượng chức năng cũng thường xuyên tiếp cận và hỗ trợ để người có uy tín mạnh dạn tuyên truyền, vận động để người dân nêu cao ý thức cảnh giác, tự giác tham gia các phong trào cách mạng do địa phương phát động, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mạnh dạn tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, bà con dân tộc thiểu số đã cung cấp cho lực lượng Công an 3.000 tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự: đá gà, đánh bài, tệ nạn xã hội, lừa đảo chiếm đoạt  tài sản,… nhất là tin liên quan đến các hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dân tộc thiểu số. Từ đó, giúp lực lượng chức năng chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa…

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND do Công an thành phố tổ chức, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, người có uy tín thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con dân tộc thiểu số. Để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng hiệu quả, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cần có sự thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và hiệu quả công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết