06/08/2022 - 08:54

Ðẩy mạnh số hóa trong hoạt động giáo dục - đào tạo 

Quản lý hồ sơ học sinh trên hệ thống dữ liệu ngành tại Trường Tiểu học Trưng Vương (quận Ô Môn).

(CT) - Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục.

Theo đó, ngành đã vận hành, triển khai thông suốt hệ thống quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng với Bộ Giáo dục và Ðào tạo; có 9/9 phòng giáo dục và đào tạo và 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã triển khai thông suốt thư điện tử, hệ thống quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% cơ sở giáo dục từ tiểu học đến THPT trên địa bàn thành phố sử dụng phần mềm quản lý học sinh SMAS tại địa chỉ: https://www.smas.edu.vn trong thực hiện điện tử hóa hồ sơ sổ sách đối với công chức, viên chức tại các đơn vị. 100% thủ tục hành chánh có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; có 41,12% hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 (95/231 hồ sơ giải quyết trực tuyến)…  

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết