22/05/2020 - 05:37

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ý kiến khác nhau về đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Ngày 21-5, tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội (QH) khóa XIV, QH nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Biên phòng Việt Nam; nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này; nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Xung quanh dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), còn nhiều ý kiến khác nhau về đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật này. Cụ thể, theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất nhất trí đưa nội dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật như phương án Chính phủ đã trình QH tại Kỳ họp thứ 8 vì nội dung quy định về hộ kinh doanh tại dự thảo Luật dựa trên cơ sở luật hóa tối đa các quy định đã được áp dụng ổn định trong thực tiễn của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14-9-2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, việc quy định hộ kinh doanh trong dự thảo Luật sẽ có tác động tích cực, xóa bỏ hạn chế về thương quyền và nâng cao địa vị pháp lý của hộ kinh doanh. Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định nội dung hộ kinh doanh vào dự thảo Luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Ủy ban Thường vụ QH đề xuất lựa chọn loại ý kiến thứ hai.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn thảo luận về doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp có trên 50% vốn góp hoặc cổ phần chi phối của nhà nước. Đại biểu cho rằng, việc sửa đổi về khái niệm doanh nghiệp nhà nước như dự thảo sẽ liên quan đến nhiều luật, nghị quyết của QH. Do đó việc sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị các đại biểu QH còn ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gửi văn bản cho góp ý cho Ban Thư ký. Trên cơ sở các ý kiến, Ủy ban Thường vụ QH sẽ chỉ đạo Ủy ban thẩm tra tiếp thu, giải trình đầy đủ trước khi trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp này.

PV (tổng hợp từ TTXVN và Quochoi.vn)

Chia sẻ bài viết