04/08/2019 - 19:17

Xử lý khu dân cư tự phát; xây dựng không phép, sai phép

Cử tri đề nghị tăng cường xử phạt những khu dân cư tự phát, các trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Vấn đề này UBND thành phố trả lời như sau:

* Về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn: Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương đã chủ động tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng, qua đó, tình hình trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng; cụ thể: trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Xây dựng và quận, huyện đã kiểm tra 1.128 công trình, trong đó 786 công trình  xây dựng đúng phép, 119 công trình xây dựng sai phép, 223 công trình xây dựng không phép, đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 5 tỉ đồng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý trật tự trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, xây dựng kế hoạch tổ chức điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp; thực hiện phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trên địa bàn theo yêu cầu quản lý xây dựng của từng địa phương; thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch đô thị xây dựng đô thị đã được phê duyệt, đặc biệt là các quy hoạch chi tiết; đồng thời tổ chức cắm mốc giới ở thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch; tổ chức thanh tra công tác cấp phép và quản lý xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm và kịp thời những công trình, tổ chức, cá nhân vi phạm.

* Về việc xử lý các khu dân cư trên địa bàn thành phố: Đây là một trong những nội dung được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát tình hình, đề xuất giải pháp xử lý các khu dân cư tự phát trên địa bàn thành phố. Hiện nay, thành phố đã thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xác minh toàn bộ vướng mắc, tồn tại liên quan đến: đất đai, xây dựng, điện, nước, đường giao thông nội bộ…; đề xuất giải pháp để xử lý và phương án quản lý hiệu quả trong thời gian tới đối với các khu dân cư tự phát trên địa bàn, nhất là ở quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương có biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng đối với các khu dân cư tự phát trên địa bàn theo đúng hiện trạng về đất đai, xây dựng, không để phát sinh thêm dẫn đến tình hình phức tạp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất, xây dựng công trình.

Chia sẻ bài viết