Đường hoa Cần Thơ Xuân Kỷ Hợi hứa hẹn nhiều cuốn hút

Năm nay, Đường hoa vẫn tiếp tục được thực hiện trên tuyến đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học. Đường hoa có cổng chính, cổng phụ và 3 đoạn mô hình, tiểu cảnh hoa được bài trí bằng nghệ thuật sắp đặt. Hoa thật được sử dụng chủ đạo, kết hợp hài hòa với các mô hình tạo nên cảnh trí thể hiện chủ đề nội dung, khắc họa cảnh sắc Tết đến Xuân về đậm đà bản sắc phương Nam. Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH

 • Cổng kết thúc Đường hoa với hình ảnh bầy heo âm dương.

  Cổng kết thúc Đường hoa với hình ảnh bầy heo âm dương.

 • Mô hình giai điệu xuân (ở đoạn 3).

  Mô hình giai điệu xuân (ở đoạn 3).

 • Mô hình heo lái xe (ở đoạn 3).

  Mô hình heo lái xe (ở đoạn 3).

 • Nghệ thuật tạo hình trái cây Nam bộ (ở đoạn 3).

  Nghệ thuật tạo hình trái cây Nam bộ (ở đoạn 3).

 • Đoạn 3 bắt đầu bằng sân khấu với hình ảnh bản đồ Tổ quốc Việt Nam.

  Đoạn 3 bắt đầu bằng sân khấu với hình ảnh bản đồ Tổ quốc Việt Nam.

 • Mô hình nông thôn mới ở Cần Thơ (ở đoạn 2).

  Mô hình nông thôn mới ở Cần Thơ (ở đoạn 2).

 • Mô hình đô thị phát triển (ở đoạn 2).

  Mô hình đô thị phát triển (ở đoạn 2).

 • Mô hình hoa trái Cần Thơ (ở đoạn 2).

  Mô hình hoa trái Cần Thơ (ở đoạn 2).

 • Đoạn 2 thể hiện sự phát triển của đô thị Cần Thơ.

  Đoạn 2 thể hiện sự phát triển của đô thị Cần Thơ.

 • Mô hình bến Ninh Kiều (ở đoạn 1).

  Mô hình bến Ninh Kiều (ở đoạn 1).

 • Mô hình bến Nhà Rồng (ở đoạn 1).

  Mô hình bến Nhà Rồng (ở đoạn 1).

 • Mô hình vườn hoa Đà Lạt (ở đoạn 1).

  Mô hình vườn hoa Đà Lạt (ở đoạn 1).

 • Mô hình Kinh thành Huế (ở đoạn 1).

  Mô hình Kinh thành Huế (ở đoạn 1).

 • Mô hình Hồ Gươm- Hà Nội (ở đoạn 1).

  Mô hình Hồ Gươm- Hà Nội (ở đoạn 1).

 • Mô hình vườn mai quê hương (ở đoạn 1)

  Mô hình vườn mai quê hương (ở đoạn 1)

 • Cổng chính Đường hoa hướng ra Đại lộ Hòa Bình nổi bật hình ảnh chú heo vàng- con giáp của năm

  Cổng chính Đường hoa hướng ra Đại lộ Hòa Bình nổi bật hình ảnh chú heo vàng- con giáp của năm

 • Cổng kết thúc Đường hoa với hình ảnh bầy heo âm dương.
 • Mô hình giai điệu xuân (ở đoạn 3).
 • Mô hình heo lái xe (ở đoạn 3).
 • Nghệ thuật tạo hình trái cây Nam bộ (ở đoạn 3).
 • Đoạn 3 bắt đầu bằng sân khấu với hình ảnh bản đồ Tổ quốc Việt Nam.
 • Mô hình nông thôn mới ở Cần Thơ (ở đoạn 2).
 • Mô hình đô thị phát triển (ở đoạn 2).
 • Mô hình hoa trái Cần Thơ (ở đoạn 2).
 • Đoạn 2 thể hiện sự phát triển của đô thị Cần Thơ.
 • Mô hình bến Ninh Kiều (ở đoạn 1).
 • Mô hình bến Nhà Rồng (ở đoạn 1).
 • Mô hình vườn hoa Đà Lạt (ở đoạn 1).
 • Mô hình Kinh thành Huế (ở đoạn 1).
 • Mô hình Hồ Gươm- Hà Nội (ở đoạn 1).
 • Mô hình vườn mai quê hương (ở đoạn 1)
 • Cổng chính Đường hoa hướng ra Đại lộ Hòa Bình nổi bật hình ảnh chú heo vàng- con giáp của năm