03/09/2018 - 16:30

Xây dựng và sửa chữa 37 căn nhà Đại đoàn kết 

(CT) - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, UBMTTQVN phường An Thới (quận Bình Thủy) vừa tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Diệp Thị Sa và bà Trần Thị Hồng Thắm, với tổng chi phí 96 triệu đồng.

Mặt trận quận Bình Thủy và phường An Thới bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ 
bà Trần Thị Hồng Thắm. Ảnh: UBMTTQVN quận Bình Thủy cung cấp. 

Tính từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp quận Bình Thủy đã xây dựng và sửa chữa 37 căn nhà đại đoàn kết (trong đó, xây dựng mới 29 căn), với tổng chi phí hơn 1,5 tỉ đồng. Dự kiến, Mặt trận các cấp trong quận tiếp tục xây dựng thêm 10 căn nhà đại đoàn kết, với tổng chi phí hơn 400 triệu đồng, nhằm giúp các hộ còn khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

THANH THY

Chia sẻ bài viết