28/05/2020 - 19:09

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Xây dựng tổ chức đảng của Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh 

* Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII

(CT)- Sáng 28-5, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến và thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Theo đánh giá của lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Thành ủy và lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ dự hội nghị, dự thảo báo cáo chính trị, do Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Khối xây dựng đã đánh giá đúng kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới sát thực tế. Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VII đánh giá đúng ưu điểm, nhìn thẳng hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng khắc phục. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm cao.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp BCH Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng bổ sung vào văn kiện ĐH, như: có giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị; công tác cải cách hành chính; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đánh giá cao việc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng bộ của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố. Riêng văn kiện ĐH đã chuẩn bị khá công phu, đầy đủ các nội dung. Tuy nhiên, cần chỉnh sửa lại bố cục hợp lý, cân đối giữa kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý: Chức năng, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ủy Khối là xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Muốn làm được điều này, văn kiện ĐH Đảng bộ Khối cần đề ra giải pháp thực hiện tốt chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng chi bộ; quản lý chặt chẽ đảng viên; thực hiện tốt công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, xác định giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố cần bổ sung giải pháp chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt việc chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đối với chính quyền và các đoàn thể cơ quan, đơn vị trong thực hiện các mặt công tác của cơ quan, đơn vị…

* Chiều cùng ngày, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thốt Nốt. Ảnh: Ngọc Quyên

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt nghiên cứu dung lượng đánh giá giữa thành tựu nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới trong báo cáo chính trị phải cân đối; bổ sung đánh giá trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện đạt và vượt bao nhiêu chỉ tiêu của nhiệm kỳ; thêm phụ lục... Trong dự báo tình hình 5 năm tới, quận cần nêu những thuận lợi, khó khăn có liên quan đến địa phương, sát tình hình thực tế để từ đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới. Cần xác định rõ hơn mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, không nêu chung chung... Các đại biểu cũng đề nghị tập trung thực hiện các giải pháp khai thác tốt các nguồn thu ngân sách và phát huy lợi thế, tiềm năng của quận để tạo các nguồn thu mới; tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch; ưu tiên triển khai các giải pháp phát triển đô thị thông minh…

ANH DŨNG- NGỌC QUYÊN

Chia sẻ bài viết