29/05/2023 - 18:32

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

(CT) - Chiều 29-5, Ðảng ủy Quân sự (QS) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam (QPVN). Các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ðại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy QS thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố… đến dự.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm năm qua, Ðảng ủy QS thành phố và cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu đề xuất nhiều chủ trương giải pháp thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện quan điểm, phương châm, mục tiêu, giải pháp của nhiệm vụ Chiến lược QPVN. Ðảng ủy QS thành phố tập trung tham mưu thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Ðến nay, công tác xây dựng Ðảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. LLVT thành phố được xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, bảo đảm đủ khả năng xử lý tốt các tình huống trong thời bình và thời chiến.

Ðồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị: Thời gian tới, Ðảng bộ QS thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược QPVN; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng chính trị, tinh thần, “thế trận lòng dân”. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Ðảng bộ, nhận thức rõ “đối tượng, đối tác”. Ðảng ủy QS thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, quy hoạch thế trận QS và đảm bảo nhu cầu quốc phòng, an ninh…

Ðảng ủy QS thành phố tiếp tục xây dựng Ðảng bộ trong sạch vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy các mô hình “Dân vận khéo”, nhất là mô hình Tết Quân Dân; đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng… Ðồng thời tập trung xây dựng LLVT thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống…

Dịp này, Bộ CHQS thành phố tặng Giấy khen 15 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược QPVN.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết