18/04/2009 - 07:57

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh:

Xây dựng Quảng Ninh xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh để nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến 2010, định hướng đến năm 2020.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến 2010, định hướng đến năm 2020; ý kiến của các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng, các Bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã kết luận buổi làm việc, hoan nghênh và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được. Nhìn lại 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, Quảng Ninh đã có những bước tiến bộ quan trọng, chuyển biến căn bản, từ một địa phương còn chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương vươn lên phát triển khá toàn diện trên các mặt, từng bước khẳng định vị thế, vai trò là địa bàn động lực trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, đang tạo thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Bộ Chính trị cơ bản đồng tình với những mục tiêu tổng quát và 7 giải pháp quan trọng mang tính đột phá mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nêu trong báo cáo. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn hiện nay, với kết quả đạt được trong 3 năm qua và những tiềm năng, lợi thế, việc tỉnh không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là đúng hướng.

Bộ Chính trị lưu ý một số điểm mà Quảng Ninh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Về phát triển kinh tế, Quảng Ninh là địa phương có vai trò quan trọng trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với các tỉnh, thành phố trong khu vực, có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng- an ninh; có tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp khai khoáng, sản xuất than, đóng tàu, điện, xi măng, thương mại, du lịch, dịch vụ, cảng biển... Vì vậy, Quảng Ninh cần phải tiếp tục suy nghĩ về vai trò, lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, thị trường trong khu vực và quốc tế để có những giải pháp đột phá phát triển kinh tế. Tỉnh cần tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ, trên cơ sở động viên mọi nguồn lực, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng, phấn đấu phát triển kinh tế với tốc độ cao, ổn định, bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020, xứng đáng là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, của Vành đai Kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Trên tinh thần đó, Bộ Chính trị yêu cầu tỉnh cần rà soát lại, tính toán lại mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp chi tiết, cụ thể, nhất là những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tỉnh cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội; lập lại trật tự việc khai thác, vận chuyển than. Tỉnh cần chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; làm tốt hơn Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động làm theo gương Bác...

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết