30/07/2017 - 10:13

Xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 189km đường giao thông nông thôn

6 tháng qua, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã phối hợp với các sở, ngành chức năng thành phố tăng cường quản lý và bảo trì hệ thống đường tỉnh. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo; có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông (ATGT); tổ chức phương án điều tiết giao thông; thực hiện các phương án duy tu, sửa chữa cầu, đường trên các tuyến đường do Sở quản lý. Bên cạnh đó, Sở còn chú trọng công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe; công tác thanh, kiểm tra và kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố. 

Thanh tra giao thông quận Thốt Nốt lập biên bản người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên quốc lộ 91Thanh tra giao thông quận Thốt Nốt lập biên bản người điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ trên quốc lộ 91. 

Thời gian tới, ngành giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra nhằm thay thế, bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa bị hư hỏng, chưa đúng quy chuẩn kỹ thuật và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế. Đồng thời, triển khai các hạng mục công trình duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ và nguồn vốn sự nghiệp giao thông trong năm 2017. Đặc biệt phối hợp với Ban ATGT thành phố và các ngành chức năng có liên quan tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cả đường bộ và đường thủy nội địa, xây dựng các kế hoạch, phương án phân luồng, điều tiết đảm bảo TTATGT các ngày lễ, Tết. 
Ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở quan tâm công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý cảng, bến thủy nội địa và bến khách ngang sông. Đặc biệt, xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 84,74km đường giao thông nông thôn; 49 cây cầu giao thông nông thôn vào cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, Sở GTVT TP Cần Thơ cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng và quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ khi tham gia giao thông cho 377 trường hợp; kiểm định 14.854 lượt phương tiện cơ giới đường bộ và 970 lượt phương tiện thủy nội địa; nghiệm thu cải tạo xe cơ giới và cấp 152 giấy chứng nhận. Toàn thành phố đã xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa trên 189km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 141 cây cầu với tổng kinh phí trên 226 tỉ đồng. 

Bài ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết