18/01/2015 - 17:12

Đảng bộ phường An Phú

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Đó là mục tiêu mà Đảng bộ phường An Phú, quận Ninh Kiều, đã và đang tập trung thực hiện trong những năm qua. Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh quản lý trật tự đô thị, cải cách hành chính…Với những nỗ lực ấy đã tạo được sự chuyển biến trên các mặt công tác, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hơn 10 giờ vẫn còn nhiều người đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của phường An Phú để giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng chí Đàm Minh Khải, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, cho biết: “Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo UBND tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác trật tự kỷ cương đô thị, cải cách hành chính. Qua đó, cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường An Phú nhận thấy là công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế, như: cách hướng dẫn của cán bộ dài dòng, một số hồ sơ nhà đất đôi khi còn chậm… Khắc phục hạn chế này, lãnh đạo UBND phường quán triệt tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Trong giải quyết các thủ tục hành chính, cán bộ công chức phải niềm nở, tận tình hướng dẫn để người dân dễ hiểu, dễ nhớ; ngoài ra, phường cũng ban hành sổ tay hướng dẫn một số thủ tục hành chính cơ bản và một số quy định hiện hành cần biết đến từng hộ gia đình. Trong đó, nêu lên một số quy định của cán bộ công chức, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân trong thực hiện cải cách hành chính; hướng dẫn một số thủ tục hành chính cơ bản, như: quy trình mua thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi, cấp giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, cấp giấy phép xây dựng công trình…; các quy định về sử dụng vỉa hè, thời gian lấy rác… Qua đó, nhằm giúp người dân nâng cao sự hiểu biết, nắm bắt những thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

 Cán bộ phường An Phú hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Đàm Minh Khải, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú, qua kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường nhìn nhận trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng xây dựng sai phép, không phép, công tác vệ sinh môi trường tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt theo mong muốn… Khắc phục hạn chế này, BTV chỉ đạo UBND phối hợp cùng mặt trận, các đoàn thể, các khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trật tự kỷ cương đô thị bằng tranh cổ động trực quan, qua đài truyền thanh, phát tờ rơi, tờ tin tuyên truyền, ra quân làm vệ sinh rạch Tham Tướng, Rạch Bần…Bên cạnh đó, các ngành của phường cũng phối hợp kiểm tra xây dựng, hướng dẫn sử dụng vỉa hè cho các hộ kinh doanh, mua bán đúng theo quy định, tuần tra kiểm soát trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi, đúng giờ theo quy định; phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Công trình đô thị thành phố tổ chức thêm đợt lấy rác từ 8 giờ sáng ở rạch Tham Tướng, nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, mua bán khuya... bỏ rác theo đúng quy định.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 đến nay, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ hơn đối với công tác tự phê bình và phê bình trong tập thể, cá nhân, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Từng thành viên trong BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng tháng họp BTV, Ban Chấp hành, các đồng chí đều bàn bạc để đề ra kế hoạch, chương trình công tác hoặc một số công tác đột xuất, nhắc nhở một số việc đạt chưa cao; đồng thời kiểm điểm việc phân công giao việc cho từng đồng chí, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, từ đó công việc đều thuận lợi, hoàn thành các chỉ tiêu giao. BTV Đảng ủy phường quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên. Hàng tháng, các chi bộ giáo dục, công an, quân sự, cơ quan duy trì việc kiểm điểm từ 1 đến 2 đảng viên trong chi bộ. BTV Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham dự họp lệ với các chi bộ, khu vực để kịp thời lắng nghe ý kiến của đảng viên, nhân dân. BTV có nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Từ đó, đạt kết quả khá toàn diện, vai trò của cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng nâng cao nhận thức, thể hiện rõ nét trong nêu gương trước cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo đồng chí Trần Đức Trí, cán bộ phụ trách tổ chức Đảng ủy phường An Phú, BTV Đảng ủy phường quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện xong công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2013-2015 và 2015-2020 đúng theo quy định; thường xuyên kiểm tra, bổ sung nhân sự các chi bộ, đoàn thể, ngành khi có thay đổi để đảm bảo các hoạt động. Đến nay, cán bộ công chức phường đều đạt chuẩn. Từ năm 2013 đến nay, phường có 13 đồng chí học sơ cấp chính trị, 5 đồng chí học trung cấp chính trị, 1 đồng chí học cao cấp chính trị, hàng trăm lượt cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy chi bộ khu vực có chuyển biến trong thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc thay đổi so với trước đây, củng cố bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong chi ủy. Nội dung sinh hoạt hàng tháng có đề ra biện pháp cụ thể trong chỉ đạo khu vực và các chi hội thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ tiêu giao đều thực hiện đạt kết quả cao…

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú, nói: “Nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4, BTV Đảng ủy phường An Phú đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từng Ủy viên Ban Chấp hành, BTV phải gương mẫu, làm trung tâm đoàn kết tập hợp cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động ngày càng có hiệu quả; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ; xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh không để kéo dài và không đùn đẩy trách nhiệm, hoàn thành các chỉ tiêu sớm hơn kế hoạch đề ra…

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết