12/05/2020 - 21:26

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Xây dựng báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng đắn để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 

(CT)- Ngày 12-5-2020, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền - đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ chọn tổ chức ĐH điểm. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở ngành,… dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: HỒNG VÂN

Qua báo cáo dự thảo văn kiện ĐH của lãnh đạo huyện Phong Điền, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tổng quan về bố cục, nội dung của văn kiện, như: đề nghị bổ sung phần đánh giá kết quả chung các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020; cắt gọn dung lượng báo cáo kiểm điểm; xây dựng bảng phụ lục số liệu; làm rõ khái niệm “đô thị sinh thái”... Các đại biểu cũng đề nghị việc đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 cần gắn với Nghị quyết số 07-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái; rà soát điều chỉnh lại một số chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới cần phù hợp với đặc thù, điều kiện của huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu khẳng định, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của ĐH, cần phải được xây dựng xứng tầm, đề ra được những chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng đắn để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, BTV Huyện ủy Phong Điền cần nghiên cứu xây dựng nội dung văn kiện một cách thống nhất, câu từ phải rõ nghĩa, bổ sung các số liệu so sánh với kết quả đầu nhiệm kỳ, xem xét điều chỉnh lại một số chỉ tiêu, như: số liệu kết nạp đảng viên, tỷ lệ thu thuế, tỷ lệ tổng mức bán lẻ hàng hóa…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị BTV Huyện ủy Phong Điền tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành ủy; tập trung rà soát các công việc nhằm tổ chức thành công ĐH Đảng bộ huyện; tập trung chỉ đạo tốt ĐH cơ sở chặt chẽ, đúng quy định và kế hoạch của Thành ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau ĐH; chuẩn bị tốt các nội dung tham luận tại ĐH về các lĩnh vực cụ thể, chặt chẽ, khoa học; chuẩn bị tốt công tác phục vụ ĐH;...

HỒNG VÂN 

Chia sẻ bài viết