27/06/2011 - 09:00

VĨNH LONG: Thu hồi trên 21,7 tỉ đồng nợ Bảo hiểm xã hội tồn đọng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đợt kiểm tra, rà soát, vận động, đôn đốc thu hồi nợ tại các doanh nghiệp có số nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) kéo dài. Đến cuối tháng 6-2011, đã thu hồi được 21,77 tỉ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm; số nợ BHXH trên địa bàn Vĩnh Long hiện còn 10,015 tỉ đồng.

Tỉnh Vĩnh Long đã thành lập tổ thu nợ BHXH, thông báo số nợ BHXH, thực hiện bản cam kết thời gian trả nợ của các đơn vị sử dụng lao động, công khai danh sách các đơn vị nợ BHXH thời gian từ 3 tháng trở lên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ vậy, tổ thu nợ BHXH đã đôn đốc thu các trường nộp chậm so với quy định, giảm số nợ BHXH kéo dài từ 12 tháng trở lên chỉ còn chiếm 17% tổng số nợ.

Từ nay đến cuối năm, BHXH tiếp tục rà soát và kiểm tra một số đơn vị có số nợ BHXH lớn và thời gian nợ kéo dài tại địa bàn thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ, Mang Thít; hoàn thiện hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hoặc khởi kiện những đơn vị có đủ năng lực đóng BHXH nhưng cố tình vi phạm.

HUỲNH KIM PHƯỢNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết