06/09/2011 - 09:04

Vinashin phấn đấu bàn giao 60 tàu đóng mới trước ngày 31-12

Chiều 5-9, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã diễn ra Lễ ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Tập đoàn với 18 đơn vị thành viên phấn đấu hoàn thành, bàn giao 60 tàu đóng mới trước ngày 31-12-2011. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với Vinashin trong tiến trình tái cơ cấu Tập đoàn để lấy lại uy tín, danh dự, thương hiệu của Vinashin.

Để đạt được mục tiêu này, Ban Lãnh đạo Vinashin đã phát động thi đua 120 ngày đêm nước rút thực hiện thắng lợi 60 sản phẩm đóng mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011, góp phần khẳng định công nghiệp cơ khí chế tạo là ngành trọng điểm trong chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế hàng hải và thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

Theo đó, Vinashin sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên công nhân viên lao động trong từng đơn vị đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, chia sẻ cùng Doanh nghiệp hiến kế, hiến công để tìm biện pháp tổ chức sản xuất tốt nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng sản phẩm, và thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

UÔNG LAM (TTXVN)

Chia sẻ bài viết