11/12/2007 - 16:23

Việt Nam đi đầu trong phê chuẩn hiệp ước quốc tế về quyền con người

Điều phối viên Thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, ông John Hendra, trong Thông điệp nhân Ngày Quốc tế về Quyền con người (10-12) khẳng định Việt Nam là nước đi đầu trong việc phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế  về quyền con người. 

Theo ông John Hendra, Việt Nam không chỉ đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội mà còn đi đầu trong việc phê chuẩn một số hiệp ước quốc tế quan trọng về quyền con người. Ông John Hendra cũng cho biết hệ thống Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế của mình cũng như tiếp tục phấn đấu để mọi người dân Việt Nam đều được hưởng các quyền nêu trong bản Tuyên ngôn về Quyền con người.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn CEDAW và Công ước về Quyền trẻ em (CRC) cũng như đã phê chuẩn các công ước/hiệp ước quan trọng khác về quyền con người. Gần đây nhất, ngày 22-10 vừa qua, ông Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã ký vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền của người khuyết tật - một công ước được coi là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Liên Hiệp Quốc. Việc thực hiện công ước này sẽ giúp cho hơn 5 triệu người khuyết tật Việt Nam hòa nhập đầy đủ hơn nữa với xã hội thông qua các chính sách mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng dân cư hơn, các cơ hội việc làm tốt hơn và bảo vệ họ khỏi bị phân biệt đối xử.

HÀ NGỌC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết