03/05/2013 - 14:08

Viếng Lăng Hoàng Gia ở Gò Công

Lăng Hoàng Gia là lăng mộ của dòng họ Phạm Đăng. Gian chính thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bên phải lăng là khu mộ của ông được xây dựng theo kiến trúc của triều đình Huế.

Ông Phạm Đăng Hưng thi đỗ Tam trường ở tuổi 20, văn võ song toàn và được bổ làm lễ sinh ở phủ Gia Định, rồi thăng lên chức Thượng thư Bộ lễ. Ông mất ở tuổi 60 (vào  năm 1825) tại Huế và được đưa về quê nhà chôn cất, xây dựng lăng tẩm như ngày nay.

Bài, ảnh: Nguyễn Đức

Chia sẻ bài viết