18/11/2019 - 19:01

Viện Lúa ĐBSCL hợp tác chuyển giao giống lúa phẩm cấp cao và quy trình canh tác tiên tiến cho doanh nghiệp

(CT)- Chiều 18-11, Viện Lúa ĐBSCL tổ chức Ký kết hợp tác chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng mô hình và bao tiêu sản phẩm thuộc Dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo, chất lượng cao, năng suất cao giữa Viện Lúa, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố và Công ty Cổ phần Gentraco. Đây là lần đầu tiên Viện Lúa ĐBSCL triển khai hình thức liên kết hợp tác cùng lúc với doanh nghiệp chuyên doanh giống lúa và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo để chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ.

Dự án “Sản phẩm quốc gia lúa gạo chất lượng cao, năng suất cao được khởi động từ năm 2016-2020”. Trong quá trình triển khai Dự án “Sản phẩm quốc gia lúa gạo, chất lượng cao, năng suất cao”, Viện Lúa đã kết nối hợp tác với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố và Công ty Cổ phần Gentraco nhằm đưa nhanh kết quả của Dự án vào sản xuất và đẩy mạnh chuỗi sản xuất lúa gạo Việt Nam theo mục tiêu đề ra. Nội dung hợp tác giữa 3 bên bao gồm 3 nội dung chính: Một là, chuyển giao và tiếp nhận kết quả nghiên cứu là sản phẩm của Dự án “Công nghệ chọn tạo, sản xuất giống lúa phẩm cấp cao kỹ thuật canh tác tiên tiến đạt năng suất, chất lượng cao” do Viện Lúa thực hiện; cụ thể là giống lúa OM 429, OM 375 và các giống lúa khác cùng quy trình canh tác lúa tiên tiến cho các vùng sinh thái ở ĐBSCL. Hai là, xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa gắn với áp dụng quy trình canh tác tiên tiến. Ba là, bao tiêu sản phẩm từ các mô hình và hợp tác mở rộng liên kết sản xuất. 

Sau khi ký kết, 3 đơn vị sẽ đi vào triển khai mô hình thí điểm với diện tích 100ha trong vụ đông xuân 2019-2020 tại 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang; mục tiêu đến năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng ra nhiều tỉnh ở ĐBSCL. 

 MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết