09/03/2018 - 07:56

Viện Lúa ĐBSCL: Giới thiệu 24 giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2017-2018

(CT)- Ngày 8-3, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội thảo đánh giá giống lúa vụ đông xuân 2017-2018” nhằm giới thiệu các giống lúa mới, triển vọng do Viện nghiên cứu chọn tạo.

Tại đây, Viện Lúa ĐBSCL đã trình diễn và giới thiệu 24 giống lúa ở vụ đông xuân 2017-2018. Trong đó có 9 giống lúa đã công nhận sản xuất thử, 7 giống đã thông qua hội đồng cơ sở xin công nhận sản xuất thử, 2 giống đã thông qua Hội đồng cấp bộ xin công nhận sản xuất thử, 2 giống đang khảo nghiệm sản xuất và 1 giống đang  khảo nghiệm VCU (khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng). Qua đánh giá của các đại biểu tham dự hội thảo về chất lượng gạo, có 5 giống lúa được bình chọn nhiều nhất theo thứ tự lần lượt là: OM nếp 406, OM 18, OM 384, OM 375, OM 355. Về đánh giá chất lượng lúa giống, có 6 giống lúa được bình chọn nhiều nhất, gồm: OM 9577, OM 108, OM nếp 368, OM 359, OM 375, OM 10636. Trong đó, giống lúa OM 9577 dẫn đầu danh sách và chiếm đến 51,8% số phiếu bình chọn. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 102-107  ngày (lúa cấy) và từ 97-102 ngày (lúa sạ); năng suất vụ đông xuân từ 7-8 tấn/ha và hè thu 5-6 tấn/ha; hạt gạo trong, thon dài, ít bạc bụng, cơm trắng, mềm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết