Chia sẻ:

Tiếng trống Paranưng vang rền khắp làng Chăm

Theo thông lệ, cứ sau tháng Ramadal, người Chăm An Giang lại xôn xao đón mừng ngày hội văn hóa của dân tộc. Cũng vào thời gian này tiếng trống Paranưng lại vang lên rộn rả khắp các xóm Chăm trong tỉnh thể hiện nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Chăm An Giang, được lưu truyền hơn 300 năm qua.Cùng với lời ca tiếng hát, tiếng trống Paranưng còn có ý nghĩa thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

Thực hiện: AN PHONG

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI