Chia sẻ:

Tân binh vui huấn luyện​

Phóng sự 31-03-2022

Từ tháng 2-2022 đến nay, Trung đoàn Bộ binh 932 đã tổ chức huấn luyện 72 chiến sĩ mới. Năm nay, đơn vị đặt mục tiêu tiếp tục huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI