Chia sẻ:

Nỗ lực kết nối việc làm cho người lao động

Phóng sự 03-11-2021

Thời gian qua, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, ảnh hưởng đến cung – cầu trong tuyển dụng lao động, tỷ lệ lao động thất nghiệp và thiếu việc làm tăng cao. Do đó, các địa phương đã nhanh chóng thay đổi phương thức hỗ trợ người lao động tìm việc, kết nối người và việc theo hình thức trực tuyến.

Thực hiện: Hồng Vân

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI