Chia sẻ:

Lung linh Đường đèn nghệ thuật Cần Thơ

Những ngày cuối năm 2020, đường phố Cần Thơ như khoác thêm áo mới khi công trình đường đèn nghệ thuật TP Cần Thơ chính thức sáng đèn.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI