Chia sẻ:

Hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên quán triệt Quy định và Chỉ thị của Đảng

Thời sự 09-07-2024

(CTO) - Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 15.644 điểm cầu cả nước. Hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Thực hiện: ANH DŨNG – DUY HOÀNG

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI