Chia sẻ:

Đổi mới chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thời sự 11-12-2019

Chiều ngày 11-12, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Hiểu chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư (Khóa IX) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”.

Thực hiện: Anh Khoa - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI