Chia sẻ:

Bóng đá Cần Thơ cần cải tổ để phát triển

Thể thao 13-09-2020

Theo các chuyên gia, việc chọn mô hình giúp bóng đá Cần Thơ phát triển hiệu quả là vấn đề khó, nhưng không phải là không làm được, cần tập trung để đạt các mục tiêu trước mắt như trụ hạng thành công tại Giải hạng nhất 2020, xác lập định hướng lâu dài cùng các giải pháp căn cơ, từ đào tạo trẻ cho đến cơ chế chính sách hợp lý, hay nói cách khác là một kế hoạch cải tổ toàn diện để bóng đá Cần Thơ phát triển trong tương lai.

Thực hiện: Minh Thảo - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI