Chia sẻ:

Bảo vệ vững chắc biển trời Tây Nam

Phóng sự 31-12-2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Ngày trước, ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời có biển. Bờ biển ta dài tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Ghi nhớ lời Bác Hồ dặn, lực lượng Vùng 5 Hải quân và các đơn vị đóng quân trên vùng biển, đảo Tây Nam xây dựng lực lượng lớn mạnh không ngừng, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc…

Thực hiện: PHẠM TRUNG - DUY HOÀNG

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI