Chia sẻ:

15 năm, Cần Thơ phát triển mới 324 Hợp tác xã

Thời sự 27-04-2019

Chiều 26-4, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002, Hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố (Nghị quyết số 13-NQ/TW).

Trong 15 năm qua, thành phố phát triển mới 324 Hợp tác xã, trong đó 156 Hợp tác xã nông nghiệp; 168 Hợp tác xã phi nông nghiệp; quy mô thành viên bình quân 41 thành viên trên một Hợp tác xã. Mức vốn từ 60 triệu lên 500 triệu đồng trên Hợp tác xã. Hiện TP Cần Thơ còn có 1.409 tổ hợp tác nông nghiệp và phi nông nghiệp, tập hợp trên 54.800 thành viên.

Thực hiện: Anh Khoa - Thúy An - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI