02/08/2017 - 11:21

Vận động lao động đi làm việc hết hạn hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trở về nước

(CT)- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch vận động lao động TP Cần Thơ đi làm việc hết hạn hợp đồng và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc trở về nước năm 2017. Qua đó, giảm tỷ lệ lao động TP Cần Thơ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và không để xảy ra tình trạng quận, huyện trên địa bàn thành phố bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc làm việc thời gian tới. Đồng thời, giúp lao động về nước đúng hạn, tạo niềm tin đối với chính quyền sở tại Hàn Quốc và các cơ hội lao động tái nhập cảnh Hàn Quốc để tiếp tục được làm việc theo hợp đồng. 

Theo đó, tăng cường truyền thông về những rủi ro khi cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; phối hợp chính quyền, đoàn thể các cấp để vận động gia đình có người thân đi làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng và đang cư trú bất hợp pháp về nước. Đồng thời, phối hợp các sở, ban, ngành thành phố có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật Việt Nam khi người lao động hết hạn hợp đồng và đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc không trở về nước sau khi đã vận động. Sở LĐ-TB&XH thành phố và các quận, huyện thành lập tổ tư vấn các cấp. Tổ tư vấn cấp quận, huyện thực hiện tư vấn, vận động lần đầu khi nhận được thông báo danh sách lao động sắp hết hạn hợp đồng và lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tổ tư vấn Sở LĐ-TB&XH thành phố hướng dẫn và phối hợp thực hiện sau khi các địa phương vận động nhưng lao động không trở về nước theo quy định...

A.P

Chia sẻ bài viết