11/03/2010 - 08:40

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bàn chương trình phối hợp công tác năm 2010

Chiều 10-3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2009 và bàn một số trọng tâm công tác trong năm 2010.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong năm 2009, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá, sự phối hợp hoạt động đã chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. UBTVQH và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn đại biểu QH và UBMTTQ các cấp tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu QH đảm bảo hiệu quả, thiết thực. UBTVQH và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tiếp tục coi trọng và tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; tích cực cải tiến một số khâu trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động giám sát của QH, đặc biệt là việc tổ chức chất vấn tại các phiên họp của UBTVQH để nâng cao hơn chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát; chất vấn và trả lời chất vấn đi vào thực chất, được cử tri và dư luận xã hội hoan nghênh. Báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế trong phối hợp công tác giữa hai bên, như: Việc chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn chưa thường xuyên và thực sự sâu sát; công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước mỗi kỳ họp QH còn hạn chế. Sau 6 năm thực hiện, một số điểm trong Quy chế phối hợp chưa thực sự phù hợp, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và với thực tiễn hoạt động của mỗi cơ quan, cần được sửa đổi kịp thời.

Trọng tâm phối hợp công tác năm 2010 giữa UBTVQH và UBTƯ MTTQ tiếp tục là hướng vào việc củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh, UBTVQH và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện để UBTƯMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên liên quan tham gia góp ý trong quá trình chuẩn bị và có phản hồi theo quy định. Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam tăng cường đề xuất, kiến nghị, tham gia góp ý và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đối với UBTVQH trong xây dựng pháp luật. UBTVQH và Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam xây dựng, triển khai chương trình công tác phối hợp tổng kết nhiệm kỳ QH khóa XII, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử QH khóa tới. Phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu QH, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBMTTQ các cấp, các đoàn đại biểu QH tiếp tục đổi mới các cuộc tiếp xúc cử tri, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ủng hộ, tham gia tích cực phối hợp thực hiện chương trình giám sát của UBTVQH và của QH, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đào tạo; giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; giám sát chuyên để việc thực hiện xóa đói giảm nghèo....

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp công tác, hoạt động giữa hai bên; gợi mở nhiều nội dung vừa cơ bản vừa cấp bách như: bầu đại biểu QH là người Việt Nam ở nước ngoài; sửa đổi Luật MTTQ; cơ chế giám sát; vai trò phản biện xã hội của MTTQ...

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhận định: Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ đã góp phần thúc đẩy mỗi bên hoàn thành và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định; góp phần trực tiếp xây dựng, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH, giữ vững ANQP trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong năm 2010, UBTVQH và UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ của mình; động viên sức mạnh toàn dân; tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng và mong muốn năm 2010 hoạt động phối hợp giữa UBTVQH và UBTƯ MTTQ Việt Nam có bước tiến mới, hiệu quả, để lại những dấu ấn tốt đẹp; ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng tán thành với ý kiến của nhiều đại biểu về kết quả phối hợp công tác ngày càng chặt chẽ giữa hai bên trong năm 2009, đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội. Đặc biệt là qua những phong trào, cuộc vận động như Nối vòng tay lớn, Xóa đói giảm nghèo do MTTQ phát động; qua việc đổi mới, cải tiến tại các kỳ họp QH, UBTVQH, hoạt động các UB, Hội đồng Dân tộc; đổi mới việc chất vấn, trả lời chất vấn. Những việc làm có ý nghĩa như việc Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đọc báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri; UBTVQH trình bày báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri tại phiên khai mạc QH không chỉ là sự đổi mới về hình thức mà còn là sự đánh giá cao, khẳng định vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, được cử tri và dư luận xã hội hoan nghênh. Chủ tịch QH khẳng định: Nếu không có MTTQ, không thể tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến đóng góp của cử tri và nhân dân...

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết