26/05/2009 - 07:42

Ủy ban châu Âu viện trợ không hoàn lại 60 triệu USD phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và ông Dirk Meganck, Cục trưởng phụ trách châu Á của Tổng vụ viện trợ châu Âu (EUROAID) đã Ký Hiệp định tài chính của “Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo châu Âu” (EPRSP).

Theo đó, Ủy ban châu Âu sẽ viện trợ không hoàn lại 44 triệu Euro (tương đương 60 triệu USD) để giúp việc thực thi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam kéo dài từ năm 2009-2011. Khoản viện trợ này là một phần của gói giá trị 304 triệu Euro trong chiến lược của Ủy ban châu Âu nhằm hỗ trợ Việt Nam từ năm 2007-2013.

Với mục tiêu nhằm thúc đẩy tăng trưởng và giảm nghèo tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế có nhiều thách thức, khoản tài trợ sẽ được chuyển vào ngân sách của Việt Nam để hỗ trợ các chương trình cải cách chính sách của Chính phủ thông qua đối thoại chính sách với trọng tâm là giảm nghèo, y tế và giáo dục, hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng năng lực cho các cơ quan chiến lược.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết