11/03/2021 - 20:52

Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Ðiền

 Họp Tổ Giúp việc của Ủy ban Bầu cử thành phố

(CT) - Ngày 11-3-2021, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) thành phố, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ninh Kiều; ông Nguyễn Thành Ðông, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBBC thành phố, kiểm tra tại huyện Phong Ðiền.

Theo báo cáo của UBBC quận Ninh Kiều, quận đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian. Qua thống kê sơ bộ, toàn quận có khoảng 174.630 cử tri. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận và các phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người ứng cử đại biểu HÐND quận, phường. Nhiệm kỳ 2021-2026, HÐND quận Ninh Kiều được bầu 35 đại biểu; HÐND các phường được bầu 263 đại biểu. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HÐND theo hướng dẫn. UBBC quận, phường đang tổ chức tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HÐND quận, phường để chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống dịch COVID-19… được các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch thực hiện tốt.

Ông Nguyễn Xuân Hải đề nghị các thành viên của UBBC quận, phường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng quy trình, quy định về tiếp nhận hồ sơ người ứng cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận, phường tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ hai; thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Ðẩy mạnh tuyên truyền để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân...

► Theo báo cáo của huyện Phong Ðiền, UBBC huyện đã hướng dẫn UBBC các xã, thị trấn thành lập 96 tổ bầu cử; trong đó, có 2 tổ thuộc lực lượng vũ trang và 7 đơn vị bầu cử cấp huyện, 44 đơn vị bầu cử cấp xã. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, huyện Phong Ðiền còn chuẩn bị kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Thành Ðông đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Phong Ðiền. Ðồng thời, đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử đến từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện; chuẩn bị tốt công tác hiệp thương lần hai; triển khai các bước chuẩn bị bầu cử tiếp theo đảm bảo đúng theo kế hoạch và quy định…

►Cùng ngày, Thường trực UBBC TP Cần Thơ làm việc với Tổ Giúp việc của UBBC thành phố về tình hình tham mưu thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Hải đánh giá cao việc tích cực, chủ động của các thành viên Tổ Giúp việc trong tham mưu giúp UBBC thực hiện công tác bầu cử đúng quy định. Ðồng thời, đề nghị các thành viên Tổ Giúp việc tập trung chuẩn bị tốt các công việc: tổ chức các phiên họp của UBBC thành phố; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử chặt chẽ, đúng quy định; chuẩn bị sơ kết công tác bầu cử; tập huấn công tác bầu cử; tham mưu tổ chức đấu thầu đúng quy định và in ấn tài liệu phục vụ bầu cử chính xác; duy trì họp các thành viên trong Tổ để rà soát các công việc đã thực hiện cũng như rút kinh nghiệm những việc thực hiện chưa tốt để phân công thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới…

Thời gian qua, Tổ Giúp việc của UBBC thành phố đã phối hợp, tham mưu thực hiện tốt việc triển khai công tác bầu cử; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; chuẩn bị các nội dung để UBBC tổ chức các hội nghị; tổ chức hội nghị hiệp thương; tiếp nhận hồ sơ người ứng cử; xây dựng các kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử; tham mưu về kinh phí bầu cử…

THANH THY - HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết